Wyrok w sprawie nielegalnego obrotu paliwami

W dniu 21.12.2017r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił częściowo wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce w sprawie dotyczącej nielegalnego obrotu paliwami (sygn. akt II AKa 155/17).

Uwzględniona została apelacja prokuratora, który dopatrzył się obrazy prawa materialnego polegającego na pominięciu art. 91 § 2 k.k. przy wskazaniu podstawy prawnej wymiaru kary łącznej oraz ukształtowaniu kary łącznej grzywny z przekroczeniem dopuszczalnej ilości stawek dziennych. Wyrok został zatem skorygowany w celu usunięcia tych uchybień.

Natomiast apelacje obrońców, poza jedną, sąd odwoławczy uznał za niezasadne.

Zebrany materiał dowodowy nie wystarcza, w ocenie sądu odwoławczego, do przypisania jednemu z oskarżonych przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym zakresie uniewinniono go od popełnienia czynu z art. 258 § 1 k.k. Ponadto Sąd Apelacyjny dopatrzył się przedawnienia karalności przypisanego temu i dwóm innym oskarżonym czynów z art. 278 § 3 k.k. dlatego postępowanie o te przestępstwa zostało umorzone.

W pozostałym zakresie, jak wyjaśniłł sędzia sprawozdawca, kontrola instancyjna zgromadzonego w sprawie obszernego materiału dowodowego pozwoliła na akceptację ustaleń faktycznych Sądu Okręgowego i dokonanej w kontrolowanym wyroku oceny prawnej zachowania oskarżonych. Dlatego też w pozostałej części zaskarżone orzeczenie utrzymano w mocy.


Wyrok jest prawomocny.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....