Nowe repertorium dla spraw gospodarczych i związana z tym zmiana sygnatur

Od dnia 1 stycznia 2018r., w związku z wejściem w życie zmian wprowadzonych Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27.09.2017r.

(Dz.Urz. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2017r.) zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, obok dotychczasowych repertoriów prowadzone są osobne repertoria dla spraw gospodarczych (AGa – apelacyjnych, AGz – zażaleniowych i AGo).

            W związku z tym, zgodnie z § 2 w/w Zarządzenia zakreślono niezakończone do dnia 31.12.2017r. sprawy gospodarcze zarejestrowane w repertoriach ACa, ACz i ACo i przepisano je z dniem 1.01.2018r. do odpowiednich repertoriów AGa, AGz i Ago. Było to przyczyną zmiany sygnatur tych spraw, przy czym zakreślenie sprawy w repertorium powodowało konieczność „zdjęcia z wokandy” sprawy o starej sygnaturze, którą system wykazywał jako załatwioną i wpisanie w jej miejsce tej samej sprawy pod nowa sygnaturą. 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....