Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) oraz Ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1244) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
07 listopad 2023 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
21 listopad 2023 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
28 listopad 2023 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
28 listopad 2023 Przemysław Jałoza Porównanie