Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok skazujący dla mężczyzny oskarżonego o brutalną napaść na dwie osoby w Olsztynie (sygn. akt II AKa 219/20).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie sygn. akt II AKa 212/20 dotyczącej nakłania do zabójstwa i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza Służby Więziennej odroczył wydanie wyroku do dnia 5 marca 2021r., godz. 12.10, s. IV.

W dniu 25 lutego 2021r., godz. 13.30., s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna apelacje wniesione w sprawie dotyczącej nielegalnych kontaktów funkcjonariusza Służby Więziennej z osadzonym i nakłanianie przez niego innej osoby do zabójstwa (sygn. akt II AKa 212/20).

 Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok w sprawie dotyczącej przywłaszczenia pieniędzy i działania na szkodę spółki (sygn. akt II AKa 138/20).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie II AKa 203/20 przychylił się do apelacji prokuratora i dokonał drobnej korekty wyroku w zakresie wskazania prawidłowej kwalifikacji prawnej przypisanego oskarżonym przestępstwa prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz właściwej podstawy prawnej orzeczenia o świadczeniu pieniężnym.

W dniu 23 lutego 2021r., godz. 11.30, s. IV Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą przywłaszczenia pieniędzy i działania na szkodę spółki przez jej pracownicę (sygn. akt II AKa 138/20).

W dniu 18 lutego 2021r. Sąd Apelacyjny otworzył na nowo zamkniętą rozprawę w sprawie z powództwa spółki developerskiej przeciwko gminie B. (sygn. akt I ACa 383/20) i sprawę skierował na posiedzenie niejawne celem dopuszczenia dowodu z opinii uzupełniającej biegłego, który określił wartości rynkowe nieruchomości przed uchwaleniem i po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego oraz wynikającą z tego tytułu różnicę ich wartości.

            Nowy termin rozprawy zostanie wyznaczony z urzędu.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie sygn. akt II AKa 203/20 dotyczącej śmiertelnego pobicia mężczyzny w pobliżu Hajnówki odroczył wydanie wyroku do dnia 23 lutego 2021 r., godz. 14.00., s. IV

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie sygn. akt II AKa 219/20 dotyczącej napaści na dwóch mężczyzn w Olsztynie odroczył wydanie wyroku do dnia 25 lutego 2021 r., godz. 14.30., s. IV