W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku można skontaktować się z administratorem informatyk@bialystok.sa.gov.pl.

Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.