Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy – docelowo na stanowisko menedżera usługi w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
07 listopad 2023 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
27 grudzień 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
15 styczeń 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie