Ogłoszenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 listopada 2023 r. o konkursie na stanowisko stażysty (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy) – sygnatura K.111.32.2023

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na stanowisko stażysty w Oddziale Finansowym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
16 listopad 2023 Adam Zimnoch
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
11 grudzień 2023 Adam Zimnoch Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
11 grudzień 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
12 grudzień 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
20 grudzień 2023 Przemysław Jałoza Porównanie