Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na staż urzędniczy (stażysta docelowo zostanie zatrudniony na stanowisku inspektora w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego w Białymstoku).

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
07 grudzień 2023 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
08 grudzień 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
04 styczeń 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
15 styczeń 2024 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
29 styczeń 2024 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony. 22 maj 2024 Adam Zimnoch Porównanie