Ogłoszenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 grudnia 2023r. o konkursie na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku – sygnatura K.113.46.2023 Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) oraz Ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1244) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
14 grudzień 2023 Adam Zimnoch
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
12 styczeń 2024 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
17 styczeń 2024 Przemysław Jałoza Porównanie