Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na stanowisko głównego księgowego. W sądzie powszechnym zatrudnienie na stanowisku urzędnika sądowego poprzedzone jest zatrudnieniem na staż urzędniczy, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577 t.j.). Dyrektor sądu może jednak zwolnić z jego odbycia osobę, która wykaże się wymaganą programem stażu wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej, zgodnie z art. 3a pkt 2 ww. ustawy.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
29 grudzień 2023 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
12 styczeń 2024 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
24 styczeń 2024 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
24 styczeń 2024 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
05 luty 2024 Przemysław Jałoza Porównanie