Ogłoszenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 stycznia 2024 r. o konkursie na stanowisko stażysty w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie  jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy) – sygnatura K.110.1.2024 Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór
kandydatów do zatrudnienia na stanowisko stażysty w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
04 styczeń 2024 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
19 styczeń 2024 Adam Zimnoch Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
30 styczeń 2024 Przemysław Jałoza Porównanie