Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na staż urzędniczy (docelowo na stanowisko inspektora w Oddziale Finansowym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku).

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
23 styczeń 2024 Adam Zimnoch
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
08 luty 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
16 luty 2024 Przemysław Jałoza Porównanie