Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy –  docelowo na stanowisko menedżera usługi w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
31 styczeń 2024 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
16 luty 2024 Przemysław Jałoza Porównanie