Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów: na stanowisko inspektora ds. biurowości w IV Wydziale Wizytacji Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
26 marzec 2024 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
12 kwiecień 2024 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
24 kwiecień 2024 Adam Zimnoch Porównanie