Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zaprasza sędziów z obszaru Apelacji Białostockiej zainteresowanych orzekaniem w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w ramach delegacji na podstawie art. 77 § 1 oraz 77 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 334 ze zm.) do nadsyłania w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. zgłoszeń – za pośrednictwem prezesów macierzystych sądów - na adres: kadry@bialystok.sa.gov.pl

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 15 kwiecień 2024 Przemysław Jałoza
Artykuł został zmieniony. 15 kwiecień 2024 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony. 15 kwiecień 2024 Przemysław Jałoza Porównanie