Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku (docelowo na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów).

 

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1244).

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku (docelowo na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych) w wymiarze 0,5 etatu.

Ogłoszenie o konkursie  na stanowisko stażysty w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, który zostanie zatrudniony na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Ogłoszenie o konkursie  na staż urzędniczy (docelowo na stanowisko inspektora zajmującego się m.in. gospodarowaniem nieruchomością) w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy (docelowo na stanowisko inspektora) w Oddziale Finansowym Sadu Apelacyjnego w Białymstoku.