Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z §2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na stanowisko stażysty w Oddziale Finansowym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
29 marzec 2024 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
17 kwiecień 2024 Adam Zimnoch Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
26 kwiecień 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie