Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z §2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na stanowisko stażysty w Oddziale Finansowym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Ogłoszenie o konkursie (Plik pdf, 106.19 KB)

Kwestionariusz osobowy kandydata (Plik docx, 13.43 KB)

Klauzula informacyjna (Plik docx, 17.74 KB)

Oświadczenia kandydata (Plik docx, 15.71 KB)

Zgoda na przetwarzanie danych i wpis na listę rezerwową (Plik docx, 14.83 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
29 marzec 2024 Bartosz Stankiewicz