Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy –  docelowo na stanowisko informatyka w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z miejscem wykonywania obowiązków służbowych w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 04 kwiecień 2024 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
04 kwiecień 2024 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 04 kwiecień 2024 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
04 kwiecień 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
26 kwiecień 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie