Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na stanowisko stażysty (docelowo na stanowisko protokolanta) w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
20 maj 2024 Adam Zimnoch
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
06 czerwiec 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
19 czerwiec 2024 Przemysław Jałoza Porównanie