Oświadczenia majątkowe komorników sądowych za rok 2018

komornik sądowy Krystyna Bajgus
komornik sądowy Jacek Zygmunt Bohdanowicz
komornik sądowy Paweł Bulik
komornik sądowy Patryk Grzegorz Capała
komornik sądowy Piotr Celiński
komornik sądowy Mariusz Chojnicki
komornik sądowy Mariusz Chwatko
komornik sądowy Bartosz Cichowski
komornik sądowy Marcin Cichoń
komornik sądowy Bogusław Ciecierski
komornik sądowy Adam Krzysztof Ciesielski
komornik sądowy Ewa Dubaniewicz
komornik sądowy Sebastian Dunaj
komornik sądowy Mariusz Goławski
komornik sądowy Janusz Grabarczyk
komornik sądowy Anna Grabowska
komornik sądowy Michał Grabowski
komornik sądowy Joanna Grzech
komornik sądowy Monika Agnieszka Góralczuk
komornik sądowy Łukasz Ignatowicz
komornik sądowy Jakub Andrzej Jabłoński
komornik sądowy Roman Jakubiuk
komornik sądowy Wojciech Jamiołkowski
komornik sądowy Dariusz Jankowski
komornik sądowy Cezary Kalinowski
komornik sądowy Eliza Edyta Kamińska
komornik sądowy Krytyna Karasińska
komornik sądowy Kamil Stanisław Karwowski
komornik sądowy Jerzy Klimiuk
komornik sądowy Danuta Ewa Konieczka
komornik sądowy Agnieszka Kosacka-Bobier
komornik sądowy Paweł Sławomir Kosowski
komornik sądowy Małgorzata Kostrycka
komornik sądowy Agata Izabela Kowalewska
komornik sądowy Maciej Kowalewski
komornik sądowy Grzegorz Kozikowski
komornik sądowy Michał Krokowski
komornik sądowy Michał Kędzierski
komornik sądowy Michał Maciejczyk
komornik sądowy Waldemar Maciejczyk
komornik sądowy Magda Karolina Mendyk-Tarmas
komornik sądowy Marta Milewska
komornik sądowy Mieczysław Bronisław Mioduszewski
komornik sądowy Rafał Mizerek
komornik sądowy Michał Napiórkowski
komornik sądowy Wojciech Jerzy Niepsuj
komornik sądowy Paweł Oleksy
komornik sądowy Wojciech Orzechowski
komornik sądowy Bożenna Otłowska
komornik sądowy Beata Pepłowska
komornik sądowy Tomasz Pieńkowski
komornik sądowy Andrzej Popowicz
komornik sądowy Sławomir Przekop
komornik sądowy Marcin Daniel Przybyszewski
komornik sądowy Artur Rodak
komornik sądowy Tomasz Rudnicki
komornik sądowy Łukasz Sakowski
komornik sądowy Grażyna Bożenna Sosnowska
komornik sądowy Bartosz Szaryński
komornik sądowy Ewa Szeremietiew-Kurza
komornik sądowy Izabela Szweblik
komornik sądowy Marta Sławęcka-Starybrat
komornik sądowy Karolina Trykacz-Wnuk
komornik sądowy Paweł Twarowski
komornik sądowy Daniel Stefan Wach
komornik sądowy Paweł Wasilewski
komornik sądowy Bogdan Wawrzynowicz
komornik sądowy Przemysław Bernard Wesoły
komornik sądowy Mariusz Wiszenko
komornik sądowy Łukasz Wiśniewski
komornik sądowy Daria Dagmara Wojda
komornik sądowy Alicja Wysocka-Wasiluk
komornik sądowy Iwona Maria Zacharek
komornik sądowy Tomasz Zakrzewski
komornik sądowy Krzysztof Łapiński
komornik sądowy Krystian Mariusz Łoś
komornik sądowy Konrad Norbert Ślusarczyk
komornik sądowy Patryk Śmiarowski
komornik sądowy Tomasz Żakowicz
komornik sądowy Daniel Leszek Domarecki - informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym zostały objęte ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.