Oświadczenia majątkowe sędziów Okręgu Łomżyńskiego za lata 2016 i 2017

Oświadczenia majątkowe sędziów Okręgu Łomżyńskiego za rok 2017:

1. Sąd Okręgowy w Łomży

sędzia Krzysztof Adamiak
sędzia Beata Błażejczyk
sędzia Eugeniusz Dąbrowski
sędzia Stanisław Guziejko
sędzia Anna Kacprzyk
sędzia Andrzej Kordowski
sędzia Wiesława Kozikowska
sędzia Jan Leszczewski
sędzia Jolanta Małachowska
sędzia Małgorzata Mieczkowska
sędzia Jolanta Pardo
sędzia Joanna Teresa Rawa
sędzia Grzegorz Skrodzki
sędzia Janusz Tańcula
sędzia Włodzimierz Wójcicki
sędzia Janusz Wyszyński

2. Sąd Rejonowy w Grajewie

sędzia Aneta Frączek
sędzia Robert Mariusz Kotowicz
sędzia Andrzej Myśliński
sędzia Elżbieta Zdzisława Natyna (st.sp.)
sędzia Elżbieta Zdzisława Natyna
sędzia Agnieszka Skrodzka
sędzia Cezary Paweł Waldziński
starszy referendarz sądowy Marek Kruszyński

3. Sąd Rejonowy w Łomży

sędzia Mariusz Dmochowski
sędzia Renata Galińska
sędzia Michał Krzysztof Gąsiewski
sędzia Zdzisław Stanisław Godlewski
sędzia Małgorzata Jędrzejewska
sędzia Wioletta Agnieszka Jurgielewicz
sędzia Ewa Agnieszka Kłapeć-Kalinowska
sędzia Ewa Liszewska
sędzia Zenon Milewski
sędzia Joanna Modzelewska
sędzia Sylwia Owłasiuk
sędzia Edyta Dorota Piorunek
sędzia Piotr Razarenkow
sędzia Piotr Rykaczewski
sędzia Jan Stanulewicz
sędzia Marta Małgorzata Sulkowska
sędzia Magdalena Walewska
sędzia Łukasz Wołkowicz
sędzia Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska
sędzia Urszula Maria Zaleska
starszy referendarz sądowy Krzysztof Druć
starszy referendarz sądowy Wojciech Filipiuk
starszy referendarz sądowy Elżbieta Nasiadko
starszy referendarz sądowy Adam Pruszko
starszy referendarz sądowy Adam Żebrowski
referendarz sądowy Marcin Cichocki
referendarz sądowy Iwona Urszula Gąsiewska
referendarz sądowy Barbara Jankowska-Bondzio
referendarz sądowy Janusz Jankowski
referendarz sądowy Olga Kotowska
referendarz sądowy Monika Anna Palińska
referendarz sądowy Piotr Polkowski
referendarz sądowy Mariusz Rafał Walewski

4. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

sędzia Julita Emilia Aronowicz
sędzia Urszula Burel
sędzia Krzysztof Romuald Kozłowski
sędzia Małgorzata Kulikowska
sędzia Edyta Pacewicz
sędzia Piotr Wypych
starszy referendarz sądowy Agnieszka Romanowska-Wojciechowska
referendarz sądowy Anna Brandt

5. Sąd Rejonowy w Zambrowie

sędzia Anna Katarzyna Iwanowska
sędzia Marta Kołakowska
sędzia Tomasz Makaruk
sędzia Karolina Malinowska-Krutul
sędzia Paweł Płoński
sędzia Krzysztof Andrzej Rzodkiewicz
sędzia Anna Stetkiewicz
starszy referendarz sądowy Rafał Leszek Kołakowski

 

Oświadczenia majątkowe sędziów Okręgu Łomżyńckiego za rok 2016:

1. Sąd Okręgowy w Łomży

sędzia Beata Błażejczyk
sędzia Eugeniusz Dąbrowski
sędzia Roman Płoński
sędzia Grzegorz Skrodzki
sędzia Janusz Tańcula sędzia Krzysztof Adamiak
sędzia Stanisław Guziejko
sędzia Anna Kacprzyk
sędzia Andrzej Kordowski
sędzia Wiesława Kozikowska
sędzia Jan Leszczewski
sędzia Jolanta Małachowska
sędzia Małgorzata Mieczkowska
sędzia Jolanta Pardo
sędzia Roman Płoński
sędzia Joanna Teresa Rawa
sędzia Włodzimierz Wójcicki
sędzia Janusz Wyszyński

2. Sąd Rejonowy w Grajewie

sędzia Elżbieta Natyna
sędzia Cezary Waldziński
sędzia Aneta Frączek
sędzia Agnieszka Beata Karwowska
sędzia Robert Kotowicz
sędzia Andrzej Myśliński
sędzia Agnieszka Skrodzka

3. Sąd Rejonowy w Łomży

sędzia Michał Gąsiewski
sędzia Zdzisław Godlewski
sędzia Teresa Jankowska-Wołkowicz
sędzia Wioletta Jurgielewicz
sędzia Ewa Kłapeć-Kalinowska
sędzia Joanna Modzelewska
sędzia Sylwia Owłasiuk
sędzia Edyta Piorunek
sędzia Piotr Razarenkow
sędzia Piotr Rykaczewski
sędzia Jan Stanulewicz
sędzia Marta Sulkowska
sędzia Magdalena Walewska
sędzia Łukasz Wołkowicz
sędzia Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska
sędzia Urszula Zaleska
referendarz sądowy Iwona Gąsiewska
referendarz sądowy Janusz Jankowski
referendarz sądowy Elżbieta Nasiadko
sędzia Marcin Cichocki
sędzia Mariusz Dmochowski
sędzia Renata Galińska
sędzia Małgorzata Jędrzejewska
sędzia Ewa Liszewska
sędzia Zenon Milewski

4. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

sędzia Krzysztof Kozłowski
sędzia Piotr Wypych
sędzia Julita Emilia Aronowicz
sędzia Urszula Burel
sędzia Małgorzata Kulikowska
sędzia Edyta Pacewicz

5. Sąd Rejonowy w Zambrowie

sędzia Karolina Malinowska-Krutul
sędzia Anna Katarzyna Iwanowska
sędzia Marta Kołakowska
sędzia Tomasz Makaruk
sędzia Paweł Płoński
sędzia Krzysztof Andrzej Rzodkiewicz
sędzia Anna Stetkiewicz

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.