Wykonanie systemu detekcji wycieków z instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania w wybranych pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Białymstoku, Sądu Rejonowego w Łomży i  Sądu Rejonowego w Ostrołęce G-241-22/18.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.