Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=10619311

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce  e-learning.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 29 październik 2020 Przemysław Jałoza
Artykuł został zmieniony. 29 październik 2020 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony. 29 październik 2020 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony. 29 październik 2020 Przemysław Jałoza Porównanie