Rozeznanie rynku dotyczące:

Dostawy przełączników sieciowych, macierzy dyskowej i bibliotek taśmowych na potrzeby sądów apelacji białostockiej

Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Białymstoku  – planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

  1. W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny. W ramach przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać ceny netto i brutto w złotych. Uprzejmie proszę o przedstawienie kalkulacji kosztów (wartość netto i brutto), zgodnie z załączonym formularzem cenowym (Załącznik nr 2).
  2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm działających w branży usług IT oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.
  3. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 19 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacje@bialystok.sa.gov.pl
  4. W razie potrzeby proszę o kontakt z Panem Przemysławem Jałozą tel. 85 7430605 e-mail: przemyslaw.jaloza@bialystok.sa.gov.pl

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
11 kwiecień 2022 Radosław Świsłocki
Artykuł został zmieniony. 11 kwiecień 2022 Radosław Świsłocki Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
11 kwiecień 2022 Radosław Świsłocki Porównanie