Rozeznanie rynku dotyczące:

 

Dostawy urządzeń wielofunkcyjnych A3 na potrzeby sądów apelacji białostockiej

Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Białymstoku  – planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

  1. W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny. W ramach przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać ceny netto i brutto w złotych. Uprzejmie proszę o przedstawienie kalkulacji kosztów (wartość netto i brutto), zgodnie z załączonym formularzem oferty szacunkowej (Załącznik nr 2). 
  1. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm działających w branży usług IT oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.
  1. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 17 maja 2022 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacje@bialystok.sa.gov.pl 
  1. W razie potrzeby proszę o kontakt z Panem Przemysławem Jałozą tel. 85 7430605 e-mail: przemyslaw.jaloza@bialystok.sa.gov.pl
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
12 maj 2022 Radosław Świsłocki