Rozeznanie rynku dotyczące:

 

Świadczenia usług audytu wewnętrznego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku przez okres od 01.08.2022 do 31.01.2024 r.

 

Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Białymstoku – planuje udzielenie zamówienia na ww.

przedmiot.

 

  1. W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym

kosztów realizacji zamówienia, Sąd Apelacyjny w Białymstoku zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny. Szczegółowy opis przedmiotu planowego zamówienia - załącznik nr 1.

 

  1. W ramach przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać ceny netto i brutto w złotych.

W celu ułatwienia kalkulacji można skorzystać z formularza cenowego - załącznik nr 2.

 

  1. Sąd Apelacyjny w Białymstoku informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród świadczących usługi audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych i standardów oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

 

  1. Sąd Apelacyjny w Białymstoku prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 27 czerwca 2022 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

administracyjny@bialystok.sa.gov.pl.

 

  1. W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu z Panią Katarzyną Pavtel tel. 85 7430 321

e-mail: katarzyna.pavtel@bialystok.sa.gov.pl.

Informacja (Plik docx, 13.46 KB)

Formularz cenowy (Plik docx, 15.88 KB)

Opis planowanego zamówienia (Plik docx, 15.23 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
22 czerwiec 2022 Radosław Świsłocki