Zamawiający Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie zamówienia pn. “świadczenie usług audytu wewnętrznego przez okres od 01 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2024 r. ” o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłączonego ze stosowania przepisów ww. ustawy.

Zapytanie ofertowe (Plik pdf, 1.27 MB)

Informacja o wyborze oferty (Plik pdf, 116.00 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 30 czerwiec 2022 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
30 czerwiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 czerwiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
27 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie