Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę telefonów komórkowych do sądów apelacji białostockiej o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym wyłączonego ze stosowania przepisów wymienionej ustawy. ustawy.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
22 lipiec 2022 Przemysław Jałoza
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
29 lipiec 2022 Przemysław Jałoza Porównanie