Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę   agregatu prądotwórczego do zasilania sieci teleinformatycznej w budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym wyłączonego ze stosowania przepisów wymienionej ustawy.

Zapytanie ofertowe (Plik pdf, 422.42 KB)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Plik pdf, 233.25 KB)

Formularz ofertowy (Plik docx, 21.31 KB)

Wykaz dostaw (Plik docx, 17.58 KB)

Formularz porównawczy (Plik docx, 26.31 KB)

Wzór umowy (Plik pdf, 554.00 KB)

Pytania 1-5 (Plik pdf, 103.18 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 16 wrzesień 2022 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
20 wrzesień 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
26 wrzesień 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie