Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę z montażem systemu klimatyzacji zbudowanej w oparciu o klimatyzator Mitsubishi Heavy Industries FDU250VH/FDC250VSA-W do klimatyzowania Sali rozpraw nr IV w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku – G-381-213/22 -  o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym wyłączonego ze stosowania przepisów wymienionej ustawy.

Zapytanie ofertowe (Plik pdf, 205.24 KB)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Plik pdf, 262.12 KB)

Formularz ofertowy (Plik docx, 21.33 KB)

Wykaz dostaw (Plik docx, 17.67 KB)

Wzór umowy (Plik pdf, 561.83 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
26 październik 2022 Bartosz Stankiewicz