Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługę wykonania koncepcji remontu i przebudowy zabytkowego gmachu Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 5 – IR.262.2.2023-  o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym wyłączonego ze stosowania przepisów wymienionej ustawy.

Zapytanie ofertowe (Plik pdf, 93.61 KB)

Specyfikacja (Plik pdf, 176.68 KB)

Formularz ofertowy (Plik docx, 31.28 KB)

Wzór umowy (Plik pdf, 232.70 KB)

Klauzula RODO (Plik pdf, 137.35 KB)

Wykaz osób (Plik docx, 19.75 KB)

Wykaz usług (Plik docx, 19.85 KB)

Oświadczenie o poufności (Plik pdf, 207.88 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
19 kwiecień 2023 Radosław Świsłocki