Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę   pięciu zasilaczy UPS do sądów apelacji białostockiej. o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym wyłączonego ze stosowania przepisów wymienionej ustawy.

Zapytanie ofertowe UPS (Plik pdf, 187.94 KB)

Załącznik 1 Opis Przedmiotu Zamówienia UPS (Plik pdf, 240.98 KB)

Załącznik 2 Formularz ofertowy UPS (Plik docx, 24.54 KB)

Załącznik 3 Wykaz dostaw UPS (Plik docx, 19.58 KB)

Załącznik 4 Formularz porównawczy UPS (Plik docx, 42.09 KB)

Załącznik 5 Wzór umowy na UPS (Plik pdf, 411.58 KB)

Odpowiedź na pytania 1-2 (Plik pdf, 93.19 KB)

Odpowiedź na pytanie 3 (Plik pdf, 94.02 KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik pdf, 94.41 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
06 lipiec 2023 Marcin Niewiński
Artykuł został zmieniony. 06 lipiec 2023 Marcin Niewiński Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
12 lipiec 2023 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
13 lipiec 2023 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
14 lipiec 2023 Radosław Świsłocki Porównanie