Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę z montażem drzwi w pokojach na I i II piętrze budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym wyłączonego ze stosowania przepisów wymienionej ustawy.

Zapytanie ofertowe (Plik pdf, 173.55 KB)

Załącznik 1 Opis Przedmiotu Zamówienia (Plik docx, 33.54 KB)

Załącznik 2 Formularz ofertowy (Plik docx, 23.87 KB)

Załącznik 3 Wykaz dostaw (Plik docx, 19.82 KB)

Załącznik 4 Wzór umowy (Plik docx, 53.88 KB)

Pytania i odpowiedzi (Plik pdf, 102.34 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
11 lipiec 2023 Radosław Świsłocki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
14 lipiec 2023 Radosław Świsłocki Porównanie