Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na najem urządzenia samoobsługowego umożliwiającego bezgotówkowe i gotówkowe wpłaty na wskazane konta bankowe Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oraz zakup e-znaków opłaty sądowej za gotówkę lub za pomocą płatności bezgotówkowych o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym wyłączonego ze stosowania przepisów wymienionej ustawy.

Zapytanie ofertowe (Plik pdf, 175.72 KB)

Załącznik 1 OPZ (Plik pdf, 181.44 KB)

Załącznik 2 Wzór umowy (Plik pdf, 212.11 KB)

Załącznik 3 Umowa powierzenia (Plik pdf, 499.04 KB)

Załącznik 4 Formularz ofertowy (Plik doc, 44.50 KB)

Sprostowanie omyłki (Plik pdf, 317.90 KB)

Pytania i odpowiedzi 1_10 (Plik pdf, 599.67 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
27 wrzesień 2023 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
29 wrzesień 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
03 październik 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
03 październik 2023 Przemysław Jałoza Porównanie