Rozeznanie rynku dotyczące:

Rozbudowy pamięci w serwerach Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Białymstoku  – planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 1. W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny. W ramach przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać ceny netto i brutto w złotych. Uprzejmie proszę o przedstawienie kalkulacji kosztów (wartość netto i brutto), zgodnie
  z załączonym formularzem cenowym (Załącznik nr 2).

 

 1. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm działających
  w branży usług IT oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych
  z planowanym zamówieniem publicznym.

 

 1. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 27 października 2023 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacje@bialystok.sa.gov.pl

 

 1. W razie potrzeby proszę o kontakt z Panem Rafałem Stepanczenko tel. 85 7430607
  e-mail: rafal.stepanczenko@bialystok.sa.gov.pl

Analiza rynku (Plik pdf, 107.53 KB)

Opis przedmiotu zamówienia (Plik doc, 45.00 KB)

Formularz oferty szacunkowej (Plik doc, 35.50 KB)

Pytanie 1-2 (Plik doc, 28.00 KB)

Opis przedmiotu zamówienia - zmiana z dn. 24.10 (Plik doc, 46.00 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
23 październik 2023 Magdalena Kukiełko
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
24 październik 2023 Magdalena Kukiełko Porównanie