Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę trzech bramkowych wykrywaczy metalu do sądów apelacji białostockiej o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym wyłączonego ze stosowania przepisów wymienionej ustawy.

Zapytanie ofertowe (Plik pdf, 185.32 KB)

Zał. 1 OPZ i formularz porównawczy (Plik doc, 68.00 KB)

Zał. 2 Formularz ofertowy (Plik docx, 23.82 KB)

Zał. 3 Wykaz dostaw (Plik docx, 19.53 KB)

Zał. 4 Wzór umowy (Plik pdf, 413.95 KB)

Pytania i odpowiedzi 1-6 (Plik pdf, 101.82 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
27 październik 2023 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
02 listopad 2023 Przemysław Jałoza Porównanie