Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę 39 telefonów komórkowych do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym wyłączonego ze stosowania przepisów wymienionej ustawy.

Zapytanie ofertowe (Plik pdf, 161.61 KB)

Zał. 1. Opis przedmiotu zamówienia i formularz porównawczy (Plik docx, 29.60 KB)

Zał. 2. Formularz (Plik docx, 23.80 KB)

Zał. 3. Wykaz dostaw (Plik docx, 19.57 KB)

Zał. 4. Wzór umowy (Plik docx, 49.45 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
09 listopad 2023 Przemysław Jałoza