1. Zamawiający - Sąd Apelacyjny w Białymstoku - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, Specyfikacja wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego i przebudowy zabytkowego budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny. W ramach przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać ceny netto i brutto w złotych. Uprzejmie proszę o przedstawienie kalkulacji kosztów (wartość netto i brutto), zgodnie z załączonym formularzem cenowym (Załącznik nr 2).

3. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm działających w branży projektowej oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

4. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 04 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inwestycje@bialystok.sa.gov.pl

5. W razie potrzeby proszę o kontakt z Panem Mirosławem Siemieniukiem | tel. 85 7430718 e-mail: inwestycje@bialystok.sa.gov.pl

Załącznik nr 2 (Plik doc, 37.00 KB)

SIWZ (Plik pdf, 1.00 MB)

Analiza rynku (Plik docx, 20.33 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
28 marzec 2024 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
29 marzec 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie