Rozeznanie rynku dotyczące:

Rozbudowy serwerowni centralnej na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Białymstoku  – planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

1. W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny. W ramach przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać ceny netto i brutto w złotych. Uprzejmie proszę o przedstawienie kalkulacji kosztów (wartość netto i brutto), zgodnie z załączonym formularzem cenowym (Załącznik nr 2).

2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm działających w branży usług IT oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

3. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 14 maja 2024 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacje@bialystok.sa.gov.pl  

4. W razie potrzeby proszę o kontakt z Panem Rafałem Stepanczenko tel. 85 7430607, e-mail: rafal.stepanczenko@bialystok.sa.gov.pl

Analiza rynku (Plik pdf, 106.36 KB)

Opis przedmiotu zamówienia (Plik doc, 42.50 KB)

Formularz oferty szacunkowej (Plik doc, 47.50 KB)

Zał 1.1 - Macierz typ 1 (Plik docx, 28.93 KB)

Zał 1.2 - Macierz typ 2 (Plik docx, 25.59 KB)

Zał 1.3 - Macierz typ 3 (Plik docx, 21.96 KB)

Zał 1.4 - Macierz typ 4 (Plik docx, 21.95 KB)

Zał 1.5 - Macierz typ 5 (Plik docx, 21.94 KB)

Zał 1.6 - Serwer typ 1 (Plik docx, 28.46 KB)

Zał 1.7 - Przełącznik typ 1 (Plik docx, 29.36 KB)

Zał 1.8 - Rozbudowa backupu (Plik docx, 19.64 KB)

Zał 1.9 - Rozbudowa RAM (Plik docx, 27.84 KB)