Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Białymstoku  – planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

  1. W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny. W ramach przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać ceny netto i brutto w złotych. Uprzejmie proszę o przedstawienie kalkulacji kosztów (wartość netto i brutto), zgodnie z załączonym formularzem cenowym (Załącznik nr 2).
  2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610) ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm działających w branży usług IT oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.
  3. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 17 czerwca 2024r. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacje@bialystok.sa.gov.pl
  4. W razie potrzeby proszę o kontakt z Panem Radosławem Świsłockim tel. 506514598 e-mail: radoslaw.swislocki@bialystok.sa.gov.pl

Analiza rynku (Plik docx, 20.24 KB)

Załącznik nr 1 - OPZ (Plik docx, 44.52 KB)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty szacunkowej (Plik docx, 19.36 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
10 czerwiec 2024 Radosław Świsłocki