Dostawa 2 zestawów  komputerowych klasy TEMPEST,  13 drukarek laserowych, 85 drukarek igłowych do drukowania okładek akt sądowych, 17 zestawów komputerów stacjonarnych , 6 komputerów przenośnych, 3 skanerów, 2 monitorów  oraz 2 przełączników sieciowych przeznaczonych do sądów apelacji białostockiej.

Nr postępowania: G-241-15/12

Termin składania ofert ustalono na 09.11.2012 r. na godz. 09:00

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2012-10-31

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  231941 - 2012

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w załącznikach.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.