Dostawa, montaż i uruchomienie 3 urządzeń rentgenowskich do prześwietlenia bagażu w sądach apelacji białostockiej.

Termin składania ofert ustalono na 26.07.2013 r. na godz. 09:00

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2013-07-18

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 147111 - 2013

Pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w załącznikach.

Sprostowanie w załączniku.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.