Zapewnienie obsługi szkolenia w postaci bazy noclegowej, gastronomicznej i konferencyjnej  w dniach 8—10 października 2013 roku.

Numer postępowania: G-241-19/13

 

Termin składania ofert ustalono na 12.09.2013 r. na godz. 09:00

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2013-09-04

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  178173- 2013

Pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w załącznikach.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.