Modernizacja systemu EPO ( Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru ) w sposób umożliwiający jego integrację z systemem operatora pocztowego.

Nr: G-241-16/14

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.