Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 18 lutego - 24 lutego 2019 r.

Zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem jak również skuteczne udzielenie im pomocy jest jednym z celów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, koordynowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Sądy obszaru apelacji białostockiej włączając się w powyższe przedsięwzięcie zorganizowały dyżury, podczas których osoby pokrzywdzone na skutek przestępstw mogą uzyskać bezpłatne porady prawne. Informacje dotyczące pełnionych dyżurów dostępne są w poszczególnych sądach oraz  na ich stronach internetowych.

W Mieście Białystok dyżury zostały zaplanowane w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103 (sala C019 - parter) w dniach 18 lutego - 22 lutego 2019 r. w godzinach  09:00 - 12:00.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.