Sąd Apelacyjny w Białymstoku uprzejmie informuje, iż przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że ogólne warunki reklamacji i ich uwzględnienie bądź nie, rozpatrywane będą indywidualnie z uwzględnieniem zasad wynikających m.in. z Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta, które wskazują, że reklamacja jest zasadna wówczas, gdy postawą niezadowolenia klienta jest wada produktu lub usługi (np. w sytuacji wystąpienia błędu technicznego po stronie systemu e-Płatności lub błędu po stronie sądu).

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.