Sąd Apelacyjny w Białymstoku poszukuje asystenta sędziego lub starszego asystenta sędziego z sądu okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku zainteresowanego zatrudnieniem w II Wydziale Karnym w ramach przeniesienia służbowego – podstawa prawna: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1917) w związku z art. 155 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577).

Jednocześnie informuję, że zaproszenie skierowane jest do asystentów sędziego posiadających adres zamieszkania w Białymstoku.

Kandydaci zainteresowani przeniesieniem służbowym proszeni są o nadesłanie zgłoszeń wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania - na adres kadry@bialystok.sa.gov.pl w terminie do dnia 27 listopada 2023 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 14 listopad 2023 Bartosz Stankiewicz