Sąd Apelacyjny w Białymstoku działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2303 z późń. zm.) (dalej: rozporządzenie) informuje, iż posiada do zagospodarowania zbędne składniki majątku ruchomego w postaci dwóch drukarek, zaklejacza kopert, systemu skanowania kopert, trzech kopertownic (dalej: składniki majątkowe)  wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia przeznaczone do nieodpłatnego przekazania lub darowizny na rzecz jednostek spełniających warunki określone w rozporządzeniu.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
09 luty 2024 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 09 luty 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie