Sąd Apelacyjny w Białymstoku działając zgodnie  z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2003 r., poz. 2303 z późn. zm.) informuje, iż posiada do zagospodarowania poprzez sprzedaż zbędne składniki majątku ruchomego (urządzenia) w postaci dwóch drukarek oraz kopertownicy (dalej: składniki majątkowe) wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie z dn. 09.05.2024 (Plik pdf, 85.83 KB)

Załącznik nr 1 (Plik pdf, 88.71 KB)

Załącznik nr 2 (Plik docx, 19.81 KB)

Załącznik nr 3 (Plik docx, 22.69 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
13 maj 2024 Bartosz Stankiewicz