Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO) - pilotaż projektu realizowanego w ramach praktyk modernizacyjnych w białostockich sądach uruchomiony został po kilku miesiącach przygotowań i pierwsze przesyłki sądowe doręczone zostały do adresatów w dniu 21 lutego 2014 roku z potwierdzeniem odbioru korespondencji wyłącznie w ramach EPO.

System EPO przygotowany został przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach współpracy zespołu informatyków odpowiedzialnych za realizację projektu. W ramach wdrażania systemu uruchomiana została specjalna aplikacja umożliwiająca odnotowywanie stanu doręczenia przesyłek nadawanych przez jednostki wymiaru sprawiedliwości. Dotychczasowe doręczenie za tzw. zwrotnym potwierdzeniem odbioru w formie tradycyjnego papierowego kartonika zastąpione zostało zapisem w systemie teleinformatycznym EPO. Wprowadzone rozwiązanie skraca i "uszczelnia" cykl obiegu korespondencji sądowej, bowiem dowodem doręczenia przesyłki zamiast tradycyjnego kartonika (tzw. zwrotki) staje się elektroniczny formularz  potwierdzenia odbioru opatrzony odręcznym podpisem odbiorcy. Przesłanie dowodu doręczenia do sądu następuje za pośrednictwem łączy teleinformatycznych natychmiast po złożeniu podpisu przez adresata korespondencji sądowej.

Aktualnie realizowana jest pierwsza faza projektu ze stopniowym uruchamianiem systemu z niewielkim wolumenem przesyłek kierowanych do adresatów z cześć obszaru Białegostoku (wybrane kody pocztowe). Przesyłki sądowe doręczane w systemie EPO wymagają odnotowywania doręczenia własnoręcznym podpisem adresata na urządzeniach mobilnych specjalnie przygotowanych do odzwierciedlania podpisów odręcznych. Ilość przesyłek sądowych doręczanych w systemie EPO jest sukcesywnie zwiększana i w najbliższych tygodniach planowana jest kompleksowa realizacja przesyłek sądowych wysyłanych do adresatów z wszystkich wydziałów cywilnych białostockich sądów.

Zmiany w przepisach umożliwiających doręczanie przesyłek sądowych wprowadzono w regulacjach procedury cywilnej (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym - dodane § 13a–13c). Aktualnie również przygotowywane są stosowne zmiany w procedurach karnych celem umożliwienia realizacji projektu również w ramach przesyłek sądowych wysyłanych z wydziałów karnych.

Uruchomienie systemu Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru może istotnie wpłynąć na sprawność prowadzonych postępowań sądowych, bowiem informacja potwierdzająca odbiór przesyłki sądowej przez adresata przekazywana jest zwrotnie do sądu w jeden dzień.

 

Szczegółowe informacje o projekcie EPO na stronie internetowej: https://epo.bialystok.sa.gov.pl

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 19 maj 2022 Bartosz Stankiewicz